Giảm ngay 10% khi đặt hàng qua điện thoại: 0906961286

Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Quan lớn Đệ Ngũ còn gọi là Quan lớn Tuần Tranh là Tôn quan thứ 5 trong Ngũ vị Tôn ông. Nhiệm vụ của Ngài là thống quản nhân gian, thống lĩnh thiên âm binh. Sắc phong “Đệ ngũ Tôn quan Thượng đẳng Tối linh thần – Cao Lỗ Đại vương – Đệ ngũ Tuần Tranh”

Mã: 73253-28 Danh mục: ,